Προμήθεια συνεδριακού συστήματος και καταγραφής των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ