Προμήθεια Αλκοολούχων αντισηπτικών, λοσιόν καθαρισμού περιεκτικότητας 70% τουλάχιστον αιθυλική αλκοόλη και ιατρικές μάσκες προστασίας για τους υπαλλήλους της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος β) Υπεύθυνη δήλωση