Μπορείτε να διαφημιστείτε σε επιλεγμένες στάσεις των λεωφορείων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. 
Ελάχιστο διάστημα 3 μήνες για κάθε μπάνερ. 
Τιμή ανά μήνα 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 
Το κόστος κατασκευής η τοποθέτηση και η αφαίρεση του μπάνερ βαρύνει τον διαφημιζόμενο . 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στο 2241022259