Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.