Η ΔΕΣ «ΡΟΔΑ» έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της Αστικής περιοχής (πόλεως Ρόδου), της Περιαστικής περιοχής (Κοσκινού – Καστρί- Καλλιθέας - Φαληράκι έως καστρί – Ιαλυσός – Κρεμαστή – Παστίδα – Μαριτσά και Παραδείσι) και της Υπεραστικής Περιοχής της Δυτικής Πλευράς της νήσου Ρόδου (Δαματριά, Θεολόγος, Σορωνή, Διμυλιά, Ελεούσα, Αρχίπολη, Πλατάνια, Απόλλωνα, Φάνες, Καλαβάρδα, Μαντρικό, Κρητηνία, , Σάλακος, Έμπωνα, ‘Αγιος-Ισίδωρος, Σιάννα και Μονόλιθος).

Επίσης, η «ΡΟΔΑ» εξυπηρετεί με ειδικά δρομολόγια τους μαθητές όλων των περιοχών που ανήκουν στη συγκοινωνιακή αρμοδιότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και τους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις και υπηρεσίες.

Επίσης, η «ΡΟΔΑ» συμμετέχει σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση καθώς και σε κάθε έκτακτη ανάγκη, όπως παραδείγματος χάριν μεταφορά Πολιτιστικών Συλλόγων, Ορφανοτροφεία, μεταφορά Συνέδρων, μεταφορά δασοπυροσβεστών κλπ. Βασικός της λοιπόν στόχος και σκοπός είναι να καλύψει όσο το δυνατόν καλύτερα τη μεταφορά ατόμων με τακτικά και έκτακτα δρομολόγια και να συμμετέχει στην κοινωνικοπολιτιστική ζωή του τόπου μας.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Λογιστήριο, Γραμματεία, Κίνηση, Μηχανουργείο)

Μέσα στις προοπτικές της επιχείρησης είναι η παραπέρα ανανέωση των λεωφορείων της επιχείρησης με την αγορά και άλλων νέων λεωφορείων, μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ίδια κεφάλαια.

Μέσα στις προοπτικές της επιχείρησης είναι επίσης, η βελτίωση των εγκαταστάσεων της, ο παραπέρα εκσυγχρονισμός του συστήματος που έχει σχέση με τη γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς επίσης η καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού διαμέσου των εντύπων, των ηλεκτρονικών πινάκων κλπ.