ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ
ΡΟΔΟΣ (ΜΟΝΟ ΠΟΛΗ)50 €25 €
ΦΑΛΗΡΑΚΙ80 €40 €
ΚΟΣΚΙΝΟΥ - EUROMEDICA60 €30 €
ΙΞΙΑ ΙΑΛΥΣΟ80 €40 €
ΚΡΕΜΑΣΤΗ80 €40 €
ΠΑΣΤΙΔΑ - ΜΑΡΙΤΣΑ80 €40 €
ΔΑΜΑΤΡΙΑ90 €45 €
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ80 €40 €
ΘΕΟΛΟΓΟΣ90 €45 €
ΣΟΡΩΝΗ120 €60 €
ΦΑΝΕΣ120 €60 €
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ120 €60 €
ΣΑΛΑΚΟΣ120 €60 €
ΑΠΟΛΛΩΝΑ120 €60 €
ΕΜΠΩΝΑ120 €60 €
ΚΡΗΤΗΝΙΑ120 €60 €