Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον

Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection RegulationGDPR)


επισυνάπτεται αρχείο pdf με την πρόσκληση