Σύστημα Θερμομέτρησης για την πρόληψη και προστασία των υπαλλήλων και των επισκεπτών πολιτών των γραφειακών εγκαταστάσεων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, από τον Κορονοϊό COVID-19 .