«Προμήθεια συσσωρευτών για τα λεωφορεία της ΔΕΣ ΡΟΔΑ»

Ημερομηνία 26-03-2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 πρωινή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι συσσωρευτές θα παραδοθούν αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στην οδό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 54 ΡΟΔΟΣ τκ 85100. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του, από και προς τις εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.282,00 €

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ