Πρωταρχικός μας ΣΤΟΧΟΣ η ασφαλεια και υγιεινή των εργαζόμενων και των επιβατών μας.
Συνεργείο του ΕΟΔΥ σήμερα ολοκλήρωσε την δεύτερη φάση ελέγχου (λήψη δειγμάτων για COVID-19) των εργαζόμενων της επιχείρησης μας, οδηγών, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.