Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                                    

                  Π ρ ο ς

Το Επιβατικό Κοινό

 

Σας γνωρίζουμε ότι την                                     

    

25   Δεκεμβρίου  2023 

                 &

1                         Ιανουαρίου  2024

 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ

 

ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.

 

Καλά Χριστούγεννα

&

 Καλή Πρωτοχρονιά