ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2022 ΔΕΣ ΡΟΔΑ